Không dùng thuốc · Tập thể dục

Harvard Health Publications: Tập thể dục và Trầm cảm

Vài vòng quanh lô đất thực sự có thể giải quyết những vấn đề cảm xúc của bạn không? Có khả năng là không, nhưng một chương trình tập thể dục thường xuyên có thể giúp được. Một đánh giá về các nghiên cứu kéo dài từ năm 1981 đã kết luận rằng tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện tâm trạng ở những người bị trầm cảm nhẹ đến trung bình. Nó cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ trong điều trị trầm cảm nghiêm trọng.

Advertisements