Thuốc chống trầm cảm

Thư bạn đọc gửi SSRIStories

Tôi cần phải nói thay cho tất cả trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ và đàn ông đã chết vì thuốc chống trầm cảm, và cho những ai đang chịu đựng đau khổ vì nó. Đây là câu chuyện của tôi:

Advertisements