Chánh niệm · MBCT · Tỉnh thức

Chánh niệm (sự tỉnh thức) là gì?

Chánh niệm là về sự quan sát mà không phê phán; là từ bi với chính bản thân. Khi bất hạnh hoặc căng thẳng bay lơ lửng ngay trên đầu, thay vì cá nhân hóa vấn đề, bạn học cách đối xử với chúng như thể chúng là những đám mây đen trên bầu trời, và quan sát chúng với sự tò mò thân thiện khi chúng trôi qua. Về bản chất, chánh niệm cho phép bạn nắm bắt được những kiểu ý nghĩ tiêu cực trước khi chúng đẩy bạn xuống dốc. Nó bắt đầu một quá trình đặt bạn trở lại thế kiểm soát cuộc đời của bạn.

Advertisements