Trầm cảm

Lối sống, quan niệm sống và bệnh trầm cảm

Có nhiều nguyên nhân gây ra trầm cảm, bài viết này chỉ xin đề cập về lối sống và quan niệm sống không hợp lý hiện nay dễ đưa đến bệnh trầm cảm, cần phải phòng tránh.

Có quá nhiều lối sống, quan niệm sống theo hướng kể trên dễ dẫn tới bệnh trầm cảm mà thầy thuốc không thể dùng thuốc hay những phương pháp điều trị, tập luyện đơn thuần để chữa trị. Chỉ có cách là mỗi người phải tự cứu lấy mình.

Advertisements