Câu chuyện hồi phục · Không dùng thuốc · Tâm thần phân liệt

Câu chuyện hồi phục: Sống sót và Thịnh vượng sau một chẩn đoán tâm thần phân liệt

Cuộc đời tôi dường như chia ra thành “trước” và “sau” thời khắc quyết định nhất – một ngày cuối xuân năm 1994 khi bác sĩ tâm thần giải thích cho tôi rằng là một người bị tâm thần phân liệt, tôi có năng sẽ dùng thuốc và được đặt dưới sự chăm sóc của một bác sĩ tâm thần trong suốt phần đời còn lại.

Advertisements