Lo âu

Nỗi Lo Dưới Góc Nhìn Tiến Hóa: Vì Sao Ta Lo Lắng Và Cách Giải Quyết

Một trong những nguyên nhân lớn nhất của cảm giác lo lắng trong Môi Trường Lợi Ích Bị Trì Hoãn là sự bất an liên tục. Không gì đảm bảo rằng học hành chăm chỉ sẽ giúp bạn có được một công việc. Không gì hứa hẹn rằng những vụ đầu tư sẽ sinh lời trong tương lai. Không gì chắc chắn rằng hẹn hò sẽ giúp bạn tìm được một người bạn đời. Sống trong một Môi Trường Lợi Ích Bị Trì Hoãn nghĩa là bạn bị bao quanh bởi những điều không chắc chắn.

Vậy bạn có thể làm gì? Làm thế nào bạn có thể phát triển trong một Môi Trường Lợi Ích Bị Trì Hoãn vốn gây ra quá nhiều căng thẳng và lo lắng?

Advertisements