Dinh dưỡng · Trầm cảm

Psychologytoday: Đường và bệnh tâm thần: Một mối liên hệ đáng ngạc nhiên

Khi tôi ngày càng trở nên bị thuyết phục bởi những dữ liệu nghiên cứu này, tôi bắt đầu nhẹ nhàng khuyến khích các bệnh nhân bị trầm cảm của tôi đơn giản là thử loại bỏ các loại đường trong khoảng hai tuần để xem họ có để ý thấy có tác dụng gì không. Một vài người có dũng khí và quyết tâm thử: họ báo cáo lại những sự cải thiện đáng chú ý về tâm trạng, năng lượng và sự sáng suốt tinh thần.

Advertisements