Căng thẳng · Phật pháp và Trầm cảm · Trầm cảm

Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói Gì Về Căng Thẳng Và Trầm Uất Trong Xã Hội Hiện Đại?

Một trong nhưng phương pháp tiếp cận mà cá nhân tôi thấy hữu ích là nuôi dưỡng suy nghĩ: Nếu hoàn cảnh hoặc vấn đề có thể giải quyết được, thì chẳng nhất thiết phải lo lắng về nó nữa.

Nói cách khác, nếu bạn có cách giải quyết hoặc cách thoát khỏi khó khăn, bạn sẽ không bị khó khăn chôn vùi nữa. Hành động thích hợp của bạn là tìm kiếm cách giải quyết vấn đề. Như vậy rõ ràng là có lý để sử dụng năng lượng của bạn tập trung vào giải quyết, hơn là lo lắng quanh quẩn vấn đề.

Ngoài ra, nếu không có giải pháp, hoặc không có khả năng giải quyết, thì chẳng có lý gì mà phải lo lắng trong đó, bởi đằng nào thì bạn cũng chẳng thể làm gì được. Trong trường hợp đó, bạn càng sớm chấp nhận thực tế này chừng nào, bạn càng thấy dễ thở chừng nấy.

Advertisements