DSM · Phê phán Tâm thần học · Thuyết mất cân bằng hóa học · Trầm cảm không phải là bệnh

Bệnh Tâm thần có Tồn tại hay không?

Tuy nhiên, đa số “các rối loạn tâm thần” được liệt kê trong DSM5 (Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê của Hiệp hội Tâm thần học Mỹ) đơn giản là các rối loại “được bịa ra” chứ không thật sự tồn tại như thế.

Tôi sẽ cố gắng giải thích, nhưng một số người có thể không có khả năng nắm bắt hoặc chấp nhận điều tôi định nói, mặc dù điều đó là thực sự rõ ràng đối với tôi.

Advertisements
DSM · Phê phán Tâm thần học · Thuyết mất cân bằng hóa học

Tâm thần học chịu sự ảnh hưởng của thuốc

Trong cuốn sách mới với tựa đề “Tâm thần học chịu sự ảnh hưởng của thuốc: Suy đồi mang tính tổ chức, tổn thương xã hội và những phương thuốc cải cách”, hai tác giả Cosgrove và Whitaker đã cùng hợp tác nghiên cứu, giúp chúng ta thấy được nguồn gốc của phương pháp y khoa hiện đại trong chăm sóc sức khỏe tâm thần và những gì có thể tác động để thay đổi nó.

DSM

Tuyên bố của NIMH dự báo sẽ có sự thay đổi lớn lao trong cách chuẩn đoán các rối loạn tâm thần.

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia của Hoa Kỳ (NIMH)– đơn vị cấp vốn nghiên cứu lớn nhất thế giới– mới đây vừa tạo nên một sự kiện chấn động, trong khi chỉ còn hai tuần nữa là Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA) đưa ra giới thiệu rộng rãi DSM-5; theo đó, NIMH tuyên bố rằng nó sẽ được “tái định hướng các nghiên cứu thoát khỏi kiểu phân loại DSM“.

Giám đốc NIMH Thomas Insel nói rằng, DSM thiếu độ tin cậy, ứng nghiệm (validity), và rằng “các bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần sẽ được phục vụ tốt hơn”.